Toate categoriile

Asigurare

       Compania smarti.md lansează metoda de asigurare a dispozitivelor pentru daune neprevăzute. Smarti Asigurare este singura poliță de asigurare pentru clienți în care repararea dispozitivelor este efectuată de tehnicieni autorizați, folosind piese originale sau înlocuirea totală a dispozitivelor.

Daunele accidentale nu beneficiază de garanție, iar repararea telefonului fără a avea o poliță de asigurare poate fi foarte scumpă. Din acest motiv dispozitivele sunt asigurate împotriva tuturor deteriorărilor accidentale care limitează funcționalitatea dispozitivului, inclusiv deteriorarea ecranului.


Asigurătorul acordă protecția de asigurare, în limita sumei asigurate, asupra bunului Asiguratului pentru următoarele riscuri:

- deteriorare sau distrugere din cauza unui incident, inclusiv deteriorarea detaliilor de sticlă a dispozitivelor.

- acțiuni ilegale ale terțelor persoane, inclusiv in urma: huliganismului, vandalismului, incendierii, numai în cazul, în care acestea au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova;

- arderea cipurilor din cauza decalajului de tensiune în rețea;

- arderea în urma incendiului inclusiv pagubele materiale directe produse prin: carbonizare totală sau parţială, topire cu şi fără flacără;

- deteriorarea în urma calamităților naturale așa cum: furtună, uragan, grindină, cutremur;

- evenimente cauzate de reacții nucleare;

- daune produse de timpul de emisie excesiv (radiații);

- deteriorarea obiectului asigurat din cauza implicării în accident rutier.


Evită reparațiile costisitoare ale telefonului cu doar 12 % din costul dispozitivului și puteţi uita de probleme pentru o perioadă de 12 luni.