Toate categoriile

Credit

Condiţii de creditare:

-    Suma creditelor acordate – pînă la 100% din preţul de vânzare a bunului cu sau fără achitarea contribuţiei proprii a beneficiarului.

-    Termenul de acordare - de la 4 luni pînă la 36 luni.

-    Rambursarea se va efectua în rate lunare egale.

-    În cazul în care veniturile medii lunare ale solicitantului de credit sunt insuficiente pentru rambursarea ratelor lunare pe credit , la calcul pot fi antrenate şi veniturile altor membri ai familiei.

-    Preţul unitar minimal al mărfurilor ce se realizează în credit nu poate fi mai mic de 500 lei.

 

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului:

-    Cetăţean al Republicii Moldova;

-    Viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;

-    Vârstă cuprinsă între 18 şi 68 ani;

-    Cu sau fără loc de muncă.

Pentru acordarea creditului este necesar doar buletinul de identitate.